ภาษาไทย - World Martial Arts League ™

Go to content

Main menu:

ภาษาไทย

ความหมายและที่มาของ "W.I.H.K.D.F."

"W.I.H.K.D.F." หรือ "WORLD INDEPENDENT HAP-KI-DO FEDERATION" เป็นองค์กรนานาชาติเพื่อส่งเสริมศิลปะการต่อสู้ของ "Hap-Ki-Do" ทั่วโลกโดยไม่มีการเกี่ยวข้องกับการเมือง หรือปัญหาอื่นๆ ใดๆ หรือเป็นองค์กรอิสระนั้นเอง
"W.I.H.K.D.F." ก่อตั้งขึ้นในปี 1987 โดยผู้เป็นหนึ่งในจากการจัดอันดับสูงสุดในผู้คนที่ไม่ใช่คนในประเทศทางตะวัน ออกของทวีปเอเซีย ซึ่งได้รับการยอมรับในประเทศเกาหลีให้ถืออันดับ Grandmaster ที่ความสามารถทางด้านศิลปะการต่อสู้ของเกาหลีหลายรูปแบบในเวลาเดียวกัน เขาคือ Chong-Sa-Nim Klaus Schuhmacher
หนึ่งในเหตุผลว่าทำไม "W.I.H.K.D.F." ได้ถูกจัดตั้งขึ้นก็คือเพื่อเป็นการแสดงตัวอย่างที่ดี และลบอคติต่างๆ และปัญหาในเชิงลบที่พบในปัจจุบันและที่มีต่อสมาคมในต่างประเทศ เช่นการทะเลาะวิวาทระหว่างโรงเรียนและองค์กรต่างๆ หรือแม้กระทั่งแนวคิดที่ไม่ดีต่างๆ ให้เป็นเชิงบวกให้ได้
ปัญหาเหล่านี้แรกเริ่มหลังจากที่ "Hap-Ki-Do" ถูกสร้างขึ้นโดย Grandpatriarch Choi-Yong-Sool ซึ่งปัญหาเริ่มโดยนักเรียนบางคนของเขา แต่เราไม่ได้อยู่นี่เพื่อที่จะตอกย้ำอะไรเกินความจำเป็น
ถ้าคุณต้องการที่จะศึกษาศิลปะการต่อสู้ "Hap-Ki-Do" แล้ว เพื่อที่จะสร้างสังคมในเชิงบวก หรือเพื่อไม่ตกเป็นเหยื่อของการกล่าวหาในแง่ลบข้างต้นแล้ว คุณมาถูกทางแล้ว
ตั้งแต่อดีตแล้วที่นักสู้หลายท่านได้ประสบความสำเร็จและได้เรียนสกิลที่น่า ทึ่งไปหลายรูปแบบโดยที่ไม่เคยเรียนที่โรงเรียนอย่างเป็นทางการ และยังคงเป็นเช่นเดิมเหมือนที่ผ่านๆ มา ก็คือไม่มีนักเรียนดังกล่าวที่ได้สกิลไปครบทุกๆ อย่างหรือสูตรหรือเทคนิคก็ตาม ซึ่งความเป็นจริงแล้วล้วนแต่จะศึกษามาจากหลายสำนักหรือป่านอาจารย์มาหลาย ท่าน พวกเขาเรียนรู้ที่จะเปิดโลกแห่งการต่อสู้และพร้อมที่จะรับรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา ซึ่งนั้นก็คือโครงสร้างหรือระบบของ Hap-Ki-Do นั้นเอง
"W.I.H.K.D.F." จะไม่สนใจ "Dan" หรือระดับที่คุณมีอยู่ นั่นไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการ แต่สิ่งที่เราต้องการคือการเรียนรู้การหรือการแลกเปลี่ยนเทคนิคต่อสู้ที่แท้ จริง รวมไปถึงข้อมูล หรือไอเดียใหม่ๆ ที่ดีต่อผู้ปฏิบัติของศิลปะต่อสู้ "Hap-Ki-Do" คุณสามารถแบ่งปั่นการสังเกต เทคนิคหรือรวมไปถึงประสบการณ์ของคุณเอง สามารถตั้งคำถามได้หากสงสัย เพื่อเป็นหนึ่งในผู้ร่ำเรียนในสายศิลปะการต่อสู้ของ "Hap-Ki-Do" แล้วเราทุกๆ คนควรที่จะเป็นตัวอย่างสำหรับทุกๆ สมาคมนานาชาติ หรือเรียกได้ว่าเราทุกคนล้วนเป็นหนึ่ง
"W.I.H.D.K.F." เป็นหนึ่งในสมาคมด้านศิลปะการต่อสู้ที่ถูกยอมรับมากที่สุดของกลุ่มสมาคม "Hap-Ki-Do" ทั่วโลก อีกจุดที่สำคัญคือการศึกษาต่อและการเอาใจใส่ต่างๆ ของกลุ่ม "H.K.D." ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนสอนหรือองค์กร
"W.I.H.D.K.F." ประกอบด้วยบุคคล อาจารย์และมาสเตอร์ (Masters) ที่ได้ทุ่มเทและต้องการที่จะให้รวมกันเป็นหนึ่งให้กับผู้ที่สนใจและผู้ที่ ต้องการจะเรียนรู้ สอน หรือแม้กระทั่งเพื่อเพิ่มระดับความก้าวหน้าด้านสกิลของศิลปะการต่อสู้ "Hap-Ki-Do"
รัฐธรรมนูญและกฎระเบียบของสมาคมของ "W.I.H.D.K.F." ได้ถูกอธิบายอย่างรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายและวิธีการต่างๆ ของ "W.I.H.D.K.F."ไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนนักศึกษา นักเรียนทดสอบ การประยุกต์ใช้สำหรับการส่งโปรโมชั่น วิถีการจัดอันดับ และอื่น ๆ อีกมากมาย

ก ลั บ สู่ ห น้ า ห ลั ก

E-mail: wmal@mail.comOUR SEPARATE SPECIALIZED ORGANIZATIONS FOR   Gum-Do   Tae-Kwon-Do
 
Back to content | Back to main menu